Luwalhatiin Ka (Musikatha)

YouTube player

VERSE
DIYOS
NA WALANG KAPARIS AT BANAL
IKA’Y NOON AT MAGPAKAILANMAN
DAKILA’T MAKAPANGYARIHANG…
DIYOS
MAGPUGAY ANG LAHAT MONG NILIKHA
LAHAT NG MAY BUHAY AT HININGA
AY SUMAMBA — AT…

KORO 1
LUWALHATIIN KA, LUWALHATIIN KA
SA KALAWAKAN, SA KALANGITAN
MAGING SA LUPA AT KARAGATAN
LUWALHATIIN KA, LUWALHATIIN KA
SA PUSO AT ISIPAN, SA KILOS AT SALITA
AY LUWALHATIIN KA!

KORO 2
LUWALHATIIN KA, LUWALHATIIN KA
SA KALAWAKAN, SA KALANGITAN
MAGING SA LUPA AT KARAGATAN
LUWALHATIIN KA, LUWALHATIIN KA
SA PUSO AT ISIPAN, SA KILOS AT SALITA
AY LUWALHATIIN KA!
SA PUSO AT ISIPAN, SA KILOS AT SALITA
AY LUWAL-HA-TI-IN KA, LUWALHATIIN KA
SA KALAWAKAN, SA KALANGITAN
MAGING SA LUPA AT KARAGATAN
LUWALHATIIN KA, LUWALHATIIN KA
SA PUSO AT ISIPAN, SA KILOS AT SALITA
AY LUWALHATIIN KA!

Spread the love