Tayo Na’t Magdiwang (Himig Heswita)

YouTube player
Batay sa Salmo 121-123 – Arnel Aquino, SJ

TAYO NA’T MAGDIWANG

KORO
Tayo na’t magdiwang,
Maligayang tunguhin dambana ng Diyos!
Sa Kanyang taha-nan,
Lahat tayo’y tanggap,
At pawang minamahal Niya.

I
Tayo na at magdasal na maghari sa tanan,
Ang katatagan kapayapaan sa hirang Niyang
sambayanan. (KORO)

II
Diyos nati’y laging Tanglaw. Sa araw Siya’y Liwanag,
Sinag naman ng buwan magdamag, at Ilaw magpakailanman. (KORO)

Tayo-Na-t-Magdiwang

Spread the love