Malayang Malaya

YouTube player

MALAYA! MALAYANG, MALAYANG MALAYA!
MALAYA! MALAYANG, MALAYANG MALAYA!
MALAYA! MALAYANG, MALAYANG MALAYA!
MALAYA! MALAYANG, MALAYANG MALAYA!

KORO
ANG DIYOS SA BUHAY KO’Y GUMAWA
NARANASAN ANG KANYANG HIMALA
SA SAKIT AT KARAMDAMAN AKO’Y PINALAYA
ANG KASALANAN AT ANG KALUNGKUTAN
AY PINAWI NYA NG LUBUSAN
KAPANGYARIHAN NG DIYOS
AY AKING NARANASAN

(ULITIN MULA SA INTRO)

BRIDGE x4
MALAYA SUMIGAW
MALAYA SUMAYAW
MALAYA LUMUNDAG
MALAYA LUMIPAD
MALAYA SUMIGAW
MALAYA SUMAYAW
KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY AKING NARANASAN


KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY AKING NARANASAN
KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY AKING NARANASAN

YouTube player
Spread the love