Sa Diyos Tayo’y Umawit / Ang Panginoon Ay Awitan (medley)

YouTube player
YouTube player

VERSE 1
Purihin, Sambahin
Ang Diyos ay buhay, Papuri ay ialay
Purihin, Sambahin
Siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay

CHORUS 1
Sa Diyos tayo’y umawit
Awitin makalangit
Purihin at sambahin natin ang Diyos

VERSE 2
Ang Panginoon ay awitan
Sa kanya ang kadakilaan
Kaming lahat sa’yo’y magpupuri aming Panginoon
Itataas dakilang ngalan Mo
Pupurihin Ka ng buong mundo

CHORUS 2
Sabay-sabay ang kamay na iwagayway
Buong lakas na umawit sa Diyos na buhay
Kadakilaan mo Yahweh ay tunay
Sa pag-pupuri kami mayron tagumpay

Spread the love