Nauuhaw Ang Puso Ko

VERSE
IKAW ANG AKING KAGALAKAN
IKAW ANG AKING KALAKASAN
HIRAP NA KALOOBAN, DULOT MO’Y KAPAYAPAAN
DI MAN KITA MAKITA SA PUSO KO AY MAY LIGAYA
‘PAGKAT ALAM KONG NARIYAN KA
LAGI KONG KASAMA
(ulitin)

KORO
NAUUHAW ANG PUSO KO
NA IKAW AY SAMBAHIN
AT LUMIKHA NG BAGONG AWIT
AT SA YO AY SAMBITIN
HINDI KO MAPIGILAN NA IKA’Y PASALAMATAN
KAY BUTI MO, DAKILA KA SA BUHAY KO AMA
(ulitin KORO)
(ulitin VERSE at KOROx3)


KAY BUTI MO, DAKILA KA SA BUHAY KO AMA x2

Spread the love